מה זה סולחה?

פרויקט "סולחה" מפגיש בין פלסטינים וישראלים לבניית סולידריות בין אנשים לאנשים. במשך עשרים שנה אנו מאפשרים מעורבות ישירה בקרב פלסטינים וישראלים שאינם מכירים זה את זה, אנושיים באופן עקבי את ההידברות ומסרבים לבצע דמוניזציה של האחר. אנו נפגשים גם בישראל וגם בפלסטין,  גברים ונשים בכל הגילאים והרקעים חוקרים את המציאות השונה מאוד בחיינו, ומביאים לידי ביטוי את האנושות המשותפת שקושרת את כולנו. אנו יודעים ששיתוף פעולה יהיה המפתח לכל פתרון עתידי של הסכסוך, ואנחנו כאן כדי להניח את התשתית האנושית לשיתוף פעולה זה. אנו מברכים אותך באתר האינטרנט שלנו ומזמינים אותך להתחבר אלינו, לתמוך ולהצטרף אלינו להרחבת מאמצינו.

 

התוכניות שלנו

בכל חודש או חודשיים אנו מקיימים מפגשים בהם נפגשים 60-125 פלסטינים וישראלים שנפגשים מעבר לוויכוחים והתייצבות פוליטית לכמיהה האנושית המהותית להישמע. בלב המפגשים מצויים מעגלי הקשבה, בהם אנו מייצרים איכות של מודעות ורגישות זה לזה שהיא די ייחודית בשתי החברות שלנו. אנחנו גם מתפללים ושרים יחד, אנחנו נהנים מארוחה וזמן בלתי פורמלי שקט.

לפני ההתכנסויות אנו פונים לצבא שאינו משתף פעולה לפעמים כדי לקבל אישורי כניסה לפלסטינים בגדה המערבית כדי שנוכל להיות ביחד. לפעמים אנו נפגשים בשטחים, כדי להנגיש את סולחה לאותם פלסטינים שאינם יכולים לעזוב. כשיוצאים מההתכנסויות אנו מועצמים עמוקות, נושאים עימנו השראה מחודשת, תקווה ונחישות להמשיך ולפעול לסיום הסכסוך.

סולחיטה

תוכנית נוספת שאנו נותנים חסות לה נקראת סולחיטה, מפגש של 40-80 נערים שבאים לדון בסוגיות הנוגעות להם. צעירים ישראלים, לפנישירות צבאי, ובני גילם הפלסטינים בוחנים את הרגשתם עם העובדה שהם עלולים למצוא עצמם בקרוב זה מול זה בעימותים עם מחסומים.

הצעירים מטיילים במדבר יהודה, מכינים ארוחות יחד, שרים, תופפים, רוקדים ומשוחחים עמוק אל תוך הלילות, חולקים את חזונם לגבי האפשרויות חוזים עתידיים. הם משיגים תחושת משותפות שנמשכת הרבה מעבר לסולחיטה, ורבים מהם הופכים למתנדבים באירועי סולחה למבוגרים.

Our Purpose

בניגוד לאווירה הנוכחית של חוסר אמון, ציניות וייאוש, אנו עומדים בפני אפשרות לשיתוף פעולה, אחריות משותפת ותקווה. אנו בסולחה נמנעים מקטבוב הצהרות פוליטיות. אנו יודעים כי כל עתיד פוליטי צריך לתת מענה לצרכים האנושיים של שני הצדדים, ואנחנו עומדים בחזית המאבק להחזרת הגינות וחמלה לארצנו המשותפת.

סולחה صُلْحَة SULHA

Jerusalem

  • instagram
  • facebook